MENU

TH EN

ทำความรู้จักการเลือกซื้อปลั๊กไฟ มอก. ใหม่

การเลือกซื้อปลั๊กไฟ มอก. นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ เพื่อให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีการทำปลั๊กไฟออกมามากมายหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกปลั๊กที่ได้มาตรฐาน มอก. มาใช้เพื่อความปลอดภัย แล้วปลั๊กไฟ มอก. ใหม่ คืออะไร

มาตรฐานมอก. คืออะไร?

มาตรฐานมอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี สมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตั้งข้อกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิต จัดจำหน่าย หรือนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ปลอดภัย ซึ่งสินค้านั้นก็มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย

วิธีเลือกซื้อปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 166-2549 ต้องดูอย่างไร

การจะเลือกซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน มอก.166-2549 นอกจากจะมองหาสัญลักษณ์เครื่องหมายมอก. แล้ว หลักการที่สำคัญในการเลือกใช้ปลั๊กไฟนั้นควรคำนึงถึงแนวทางเหล่านี้ เพื่อให้ได้ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานปลอดภัย มีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งควรพิจารณาเลือกซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ

  ตัวปลั๊ก ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ไม่ติดไฟ ถึงจะตรงตามมาตรฐาน มอก.166-2549 โดยวัสดุที่ใช้คือ , พลาสติก ABS หรือโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านมาตรฐาน UL94,พลาสติกเอวีซี โดยสามารถดูได้จากข้อมูลในฉลากสินค้า เนื่องจากปลั๊กไฟเมื่อใช้เป็นเวลานานมักเป็นแหล่งสะสมของความร้อน หากใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดการติดไฟได้ จึงควรเลือกปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัยได้ 
 • เต้าเสียบต้องเป็นขากลม 3 ขาเท่านั้น

  ตามมาตรฐานของปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.166-2549 จะเป็นเต้าเสียบแบบบขากลม 3 ขา รุ่นใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาต้องเป็นลักษณะนี้ ซึ่งแบบเก่าจะมีลักษณะเป็นขาแบนซึ่งจะค่อย ๆ หายไปเพราะแบบใหม่มาแทนที่เนื่องจากมีประสิทธิภาพกว่า และตัวปลั๊กจะต้องมีการติดฉนวนกันไฟที่โคนขาป้องกันอันตรายจากกระแสไฟ สิ่งที่ควรสังเกตอีกอย่างคือเมื่อนำปลั๊กไปเสียบไม่ควรให้เต้ารับและเต้าเสียบหลวมเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุให้ปลั๊กเกิดความร้อนมากเกินไป จนเกิดการไหม้ได้
 • เต้ารับต้องมีช่อง L N G และม่านนิรภัย พร้อมสายดินจริง

  เต้ารับตามมาตรฐาน มอก.166-2549 ต้องมีช่อง L N G (Line Neutral Ground) ครบถูกต้องตามมาตรฐาน และยังต้องมีม่านนิรภัยหรือม่านชัทเตอร์ที่ปิดรูเต้ารับทุกเต้า ป้องกันนิ้วมือเด็กเล็ก หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจนเกินอันตรายได้ และในช่อง G (Ground) หรือช่องสายดิน จะต้องมีการต่อสายดินจริงทุกเต้า ห้ามทำกราวด์หลอกเหมือนที่ผ่านมาเด็ดขาด
 • ต้องมีตัวตัดไฟ หรือมีเบรกเกอร์ในตัว และไม่ใช้ฟิวส์

  ในข้อนี้สำหรับปลั๊กไฟที่มี 3 เต้ารับขึ้นไป จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน ตัวตัดไฟ หรือเบรกเกอร์ในตัวเอง และจะต้องเป็นระบบ RCBO หรือ Thermal Circuit Breaker เท่านั้น ห้ามใช้ฟิวส์ในการตัดไฟหรือป้องกันไฟเกินอีกต่อไป เพราะค่อนข้างอันตราย
 • สังเกตแรงดันไฟฟ้าและการรองรับกระแสไฟฟ้า

  สุดท้ายคือการสังเกตว่าบนปลั๊กไฟ มอก. หรือบนฉลากจะมีการระบุว่าสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 50V ขึ้นไป แต่จะไม่เกินหรือไม่ถึง 440 V และสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 16A (แอมแปร์) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ และตรงตามมาตรฐาน มอก.

เเนะนำ 5 ปลั๊กไฟที่ผ่าน มอก. 

1. A63 FRAMELESS WHITE 3 PIN & USB CHARGER + TYPE C SOCKET

ดูรายละเอียดสินค้า

2. C9 GOLD DOUBLE 3 PIN SOCKET

ดูรายละเอียดสินค้า

3. A61 FRAMELESS BLACK 3 PIN WITH DOUBLE USB CHARGER SOCKET

ดูรายละเอียดสินค้า

4. A88 GREY DOUBLE 3 PIN SOCKET

ดูรายละเอียดสินค้า

5. A63 FRAMELESS WHITE DOUBLE 3 PIN SOCKET

ดูรายละเอียดสินค้า

สรุปการเลือกซื้อปลั๊กไฟ มอก. ใหม่

การสังเกตดูปลั๊กไฟ มอก. นั้นสามารถดูได้จากแนวทางที่เราได้แนะนำมา สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงวัสดุที่ใช้ทำ การรองรับกระแสไฟ การป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ เลือกใช้ปลั๊กไฟได้อย่างปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน มอก. ลดการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

RELATED ARTICLE