MENU

TH EN

'LEEZA SOHO' ตึกระฟ้ากลางกรุงปักกิ่งผลงานการออกแบบโดย ZAHA HADID

ตึกระฟ้า Leeza Soho สูง 45 ชั้นที่ถูกออกแบบโดย Zaha Hadid ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน เป็นตึกขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในรูปลักษณ์บิดงอที่แปลกตาตรงกลางของตึกจะเป็นอุโมงมิติบิดงอ 45 องศาเพื่อให้ดูเหมือนว่าทั้งสองด้านของหอคอยเคลื่อนที่ไปด้วยกันจากชั้นล่างไปถึงชั้นบนสุด อีกหนึ่งประติมากรรมที่น่าอัศจรรย์


#artdna #artdnathailand #luxuryswitch #lightingswitch #modernswitch

#designswitch #artswitch #switch #luxury #interior #architect #design #thailand

Cr. dezeen.com

RELATED ARTICLE