MENU

TH EN

'D8 Residence สะท้อนทุกความสำเร็จด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว'

"D8 Residence" ใช้แนวคิดทางสถาปัตยกรรมแบบ Passive Design ที่ผสมผสานการออกแบบทุกระบบให้ความสอดคล้องกันโดยอาศัยหลักแห่งธรรมชาติที่ทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารจึงคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของลม และการวิเคราะห์ทิศทางแสงธรรมชาติ ด้วยการออกแบบนี้จึงเลือกที่จะปลูกต้นไม้ภายในบ้านเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และให้ผู้อยู่อาศัยได้เปิดรับความรู้สึกผ่อนคลายไปกับสีเขียวของธรรมชาติอย่างแท้จริง เอกลักษณ์การออกแบบแห่ง D8 ที่แฝงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จไว้ภายในบ้านหลังนี้ ด้วยระแนงสีขาวที่นอกจากทำให้อาคารมีเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ด้วยการจัดวางที่ตัดสลับกันไปมาทำให้เกิดมุมและองศาเฉพาะนั้น ทำให้เกิดรูปทรงสามเหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาที่สื่อถึงความมั่นคง ความยิ่งใหญ่ นั่นคือ "ที่สุดแห่งความสำเร็จ" ด้วยระแนงสีขาวนี้ยังช่วยในการลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านและช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

Credit
Project name: D8 Residence
Owner project: Deva real estate
Achitect project: Idin Architect
Location: Ekkamai-Ramindra, Bangkok 

RELATED ARTICLE