D3 FRAMELESS BLACK DOUBLE COMPUTER SOCKET

 • Double Computer Socket สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สาย LAN 
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • ผ่านมาตรฐาน ICE และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

A61 FRAMELESS BLACK TV SOCKET

 • TV Socket สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้งานร่วมอุปกรณ์สายเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และสายเชื่อมต่อ TV
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • ผ่านมาตรฐาน ICE และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK TELEPHONE & COMPUTER SOCKET

 • Telephone&Computer Socket สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้งานร่วมอุปกรณ์สายเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และสาย LAN
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • ผ่านมาตรฐาน ICE และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK TELEPHONE SOCKET

 • Telephone Socket สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้งานร่วมอุปกรณ์สายเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • ผ่านมาตรฐาน ICE และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK SHAVER SOCKET

 • Shaver Socket สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • มีหม้อแปลงไฟฟ้าในตัว สามารถเลือกชนิดแรงดัน 220 หรือ 110 a.o
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงแรม
 • ผ่านมาตรฐาน IEC และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK 3 PIN & USB CHARGER+TYPE C SOCKET

 • 3 PIN & USB CHARGER+TYPE C SOCKET สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2.1A
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • มีม่านนิรภัยป้องกันการถูกไฟดูด
 • รองรับกระแสไฟฟ้าได้ 10A
 • ผ่านมาตรฐาน IEC และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK 3 PIN WITH SWITCH SOCKET

 • 3 PIN WITH SWITCH SOCKET สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • สามารถเปิด-ปิดสวิตซ์ของปลั๊ก เพื่อปล่อย และตัดกระแสไฟฟ้าได้
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • มีม่านนิรภัยป้องกันการถูกไฟดูด
 • รองรับกระแสไฟฟ้าได้ 10A
 • ผ่านมาตรฐาน IEC และ CE
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS BLACK PIR SWITCH

 • PIR Switch  สี  Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • มี Motion Sensor ทำการเปิด  ปิด ไฟ
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้กับระบบสัญญาณกันขโมย
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

D3 FRAMELESS WHITE CURTAIN SWITCH 2 GANG

 • Curtain Switch 2 Gang สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • ควบคุมการทำงานของการเปิด-ปิดม่าน
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อการเปิด-ปิดได้ 80,000 ครั้ง
 • ผ่านมาตรฐาน ICE และ CE
 • รับประกันสินค้าการเปิด-ปิด 12 ปี

D3 FRAMELESS BLACK LIGHT DIMMER SWITCH

 • Light Dimmer Switch สี Black
 • ดีไซน์สวยงาม สไตล์โมเดิร์น
 • วัสดุโพลิคาร์บอเนต ที่มีคุณภาพสูง
 • สามารถทำงานร่วมกับหลอดไฟ LED ของ PHILIPS,SYLVANIA,LAMPTON,RACER และ GATA
 • ทนความร้อน 125 องศาเซลเซียส
 • รองรับกระแสไฟฟ้าได้ 630W/220V
 • ผ่านมาตรฐาน มอก.824-2551
 • รับประกันสินค้า 1 ปี