MENU

TH EN

'BAAN&BAAN Vibhavadi 20 บ้านที่หายไป จากใจ...กลางเมือง'

“บ้าน” ที่หายไปจากเมืองไทย ไม่ใช่บ้านที่ถูกลืมหรือถูกลักขโมยไป หากแต่เป็นบ้านที่อยู่สบายกับสภาพอากาศเมืองร้อน บ้านที่ถูกคิดขึ้นเพื่อการอยู่อาศัยของคนไทยอย่างแท้จริง แนวคิดของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นจึงถูกหยิบนํามาใช้ เพื่อเป้าหมายสําคัญคือการดึงเอาคุณประโยชน์และคุณค่าธรรมชาติออกมาใช้สอยเพื่อสร้างความสบายให้มนุษย์ในเมืองร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่จะพาหลักการพร้อมสุนทรียะความงามจากงานดีไซน์มาสู่การใช้ชีวิตประจําวัน บ้านบ้าน เป็นบ้านสำหรับทุกคน จึงสร้างบ้านของเราให้เรียบง่ายแต่ร่วมสมัย มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่หลากหลาย และมีพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์โดยสารเพื่อรองรับ สมาชิกทุกวัยในบ้าน และเราหวังว่า “บ้านบ้าน” นำพาครอบครัวที่มีอุดมคติเดียวกัน สร้างเป็นสังคมเล็ก ๆ แต่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย

"บ้านบ้าน" เป็นบ้านสำหรับทุกคน จึงสร้างบ้านของเราให้เรียบง่ายแต่ร่วมสมัย มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่หลากหลาย และมีพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์โดยสารเพื่อรองรับ สมาชิกทุกวัยในบ้าน และเราหวังว่า “บ้านบ้าน” นำพาครอบครัวที่มีอุดมคติเดียวกัน สร้างเป็นสังคมเล็ก ๆ แต่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย “บ้านที่เป็นบ้าน” ที่คิดว่าเหมาะสมและใกล้เคียงกับบ้านในเมืองร้อนของประเทศไทยเราที่สุด ก็เห็นจะเป็นบ้านแบบ BAWA (บาวา) บ้านแบบที่ทำให้ใจและกาย อยู่ใกล้กับธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจในทุกสิ่งไปตามความเป็นจริง

"Bawa" เป็นสถาปนิกผู้สร้างความเคลื่อนไหวในวงกว้างกับแนวคิดนี้ ด้วยงานสถาปัตย์ที่เหมาะสมกับถิ่นที่อยู่ เป็นความโมเดิร์นแบบภูมิภาคโดยแท้ แม้รากเหง้าของสไตล์โมเดิร์นจะมาจากตะวันตก ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีจากระบบอุตสาหกรรม อย่าง กระจก เหล็กหรือคอนกรีตในงานสถาปัตยกรรม แต่ Bawa เลือกที่จะละทิ้งบางสิ่งและเก็บบางสิ่งที่เข้ากันไว้มาปรับใช้ นำความเป็นตะวันตกมาผสมผสานให้เหมาะกับตะวันออก โดยนึกถึงการใช้งานตามสภาพภูมิอากาศ แสงธรรมชาติ การวางแปลนแบบเปิดโล่ง และใส่ความรู้สึกที่มีต่อพื้นที่นั้นๆลงไปด้วย เมื่อใส่ความรู้สึกเข้าไปกับงาน จึงทำให้เกิดพื้นที่ที่ตอบรับการใช้งานที่แตกต่างออกไป เช่น ระเบียงกว้างหรือคอร์ตที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นพระเอก หรือมุมนั่งเล่นไว้สำหรับฟังเสียงฝนตกเป็นต้น

Credit
Project name: Baan&Baan Vibhavadi 20
Owner project:Rising Plus Development 
Achitect project: Spacetime Architects
Location: Vibhavadi 20, Bangkok 

RELATED ARTICLE