MENU

Thammada Bangkok Save Agriculturist Project

ART DNA Thailand ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ด้วยการอุดหนุนการซื้อมังคุดจากเกษตรกร

ให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน

RELATED ARTICLE