MENU

TH EN

'The Definition of Hygge' บ้านที่มาจากคำจำกัดความของความอบอุ่น สบายและความพึงพอใจ

“Hygge” โจทย์สั้นๆจากเจ้าของบ้านถึงนักออกแบบ เป็นคำจำกัดความในภาษาเดนมาร์กที่ใช้อธิบายความรู้สึกอบอุ่นสบายและความพึงพอใจ ที่ถูกนำมาใช้เป็นคำจำกัดความของบ้านหลังนี้ จนกลายเป็นบ้านโดนสีดำถ่านตัดด้วยสีของเนื้อไม้โอ๊คให้ความรู้สึกที่แสนอบอุ่น พร้อมกับการแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสม ทำให้บ้านสีดำถ่านหลังนี้ดูไม่ดูไม่มืด

#artdna #artdnathailand #luxuryswitch #lightingswitch #modernswitch

#designswitch #artswitch #switch #luxury #interior #architect #design #thailand

Cr. Dezeen.com

RELATED ARTICLE